Aktualności
3 września br. w siedzibie Allegro odbyło się oficjalne otwarcie Szkoły Pionierów PFR – nowatorskiego programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju dla młodych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii. Program powstał i jest realizowany przy zaangażow...

3 września 2018

PRESS RELEASES
The Polish Development Fund and PFR Foundation are launching a new initiative to support the innovation ecosystem in Poland.The PFR Mentor Network is a mentoring programme addressed at start-ups and young companies who seek support in shaping their core business competen...

12 lipca 2018

Aktualności
Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundacja PFR uruchamiają kolejną inicjatywę wspierającą rozwój ekosystemu innowacji w Polsce. Sieć Mentorów PFR to program mentoringowy skierowany do start-upów i młodych firm, poszukujących wsparcia w pracy nad najważniejszymi kompetencjami b...

11 lipca 2018

PRESS RELEASES
The internet platform startup.pfr.pl, after over 6 months of operation, already offers nearly 80 programmes of support for start-ups and founders operating in the area of innovation. The platform also features a map of the innovation ecosystem and success stories of comp...

25 kwietnia 2018

Aktualności
Platforma internetowa startup.pfr.pl po ponad 6 miesiącach działania oferuje już blisko 80 programów wsparcia dla start-upów i pomysłodawców, działających w obszarze innowacji. Na platformie można znaleźć także mapę ekosystemu innowacji oraz historie sukcesów firm, które...

25 kwietnia 2018

PRESS RELEASES
Warsaw has joined the Start Alliance, an international business network. Thanks to the partnership, innovative companies from the capital city will have the opportunity of getting to know foreign markets more easily, obtaining assistance in their plans of foreign expansi...

10 kwietnia 2018

Aktualności
Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci biznesowej Start Alliance. Dzięki partnerstwu innowacyjne firmy ze stolicy otrzymają możliwość łatwiejszego poznawania rynków zagranicznych, pomoc w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian zagranicz...

10 kwietnia 2018

Aktualności
Ruszyła strona internetowa startup.pfr.pl, która prezentuje ofertę Grupy PFR dla młodych, innowacyjnych firm oraz wysokotechnologicznych przedsiębiorstw z sektora MŚP, poszukujących kapitału i wsparcia w ramach programów publicznych. Portal w łatwy sposób pomaga znaleźć ...

12 września 2017