PRESS RELEASES
On 5th June 2018, PFR opened an enrolment for the Pioneer School - an innovative educational programme of the Polish Development Fund (Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR) for young future entrepreneurs in the new technologies sector. Outstanding coaches will help 50 partici...

5 czerwca 2018

Aktualności
W dniu 5 czerwca br. ruszył nabór do Szkoły Pionierów PFR – nowatorskiego programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju dla młodych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii. Podczas trzech tygodni intensywnych warsztatów oraz tygodniowego pobytu na Un...

5 czerwca 2018

PRESS RELEASES
The internet platform startup.pfr.pl, after over 6 months of operation, already offers nearly 80 programmes of support for start-ups and founders operating in the area of innovation. The platform also features a map of the innovation ecosystem and success stories of comp...

25 kwietnia 2018

Aktualności
Platforma internetowa startup.pfr.pl po ponad 6 miesiącach działania oferuje już blisko 80 programów wsparcia dla start-upów i pomysłodawców, działających w obszarze innowacji. Na platformie można znaleźć także mapę ekosystemu innowacji oraz historie sukcesów firm, które...

25 kwietnia 2018

PRESS RELEASES
Warsaw has joined the Start Alliance, an international business network. Thanks to the partnership, innovative companies from the capital city will have the opportunity of getting to know foreign markets more easily, obtaining assistance in their plans of foreign expansi...

10 kwietnia 2018

Aktualności
Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci biznesowej Start Alliance. Dzięki partnerstwu innowacyjne firmy ze stolicy otrzymają możliwość łatwiejszego poznawania rynków zagranicznych, pomoc w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian zagranicz...

10 kwietnia 2018

Aktualności
Ruszyła strona internetowa startup.pfr.pl, która prezentuje ofertę Grupy PFR dla młodych, innowacyjnych firm oraz wysokotechnologicznych przedsiębiorstw z sektora MŚP, poszukujących kapitału i wsparcia w ramach programów publicznych. Portal w łatwy sposób pomaga znaleźć ...

12 września 2017

Aktualności
Startuje pilotażowy program pod szyldem „Dobry pomysł”. Umowę w tej sprawie podpisała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Program skierowany jest do osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciek...

8 września 2017