PRESS RELEASES
FAMUR S.A. and the Polish Development Fund have signed today an agreement of joint investing in Mining Equipment Finance Sp. z o.o. The main business area of the FAMUR Group company is financing strategic investments in terms of modernization of the mining and power ener...

30 listopada 2017

Aktualności
FAMUR S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A.  podpisały dzisiaj umowę o wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności spółki z Grupy FAMUR jest finansowanie strategicznych inwestycji z punktu widzenia modernizacji sektora górn...

30 listopada 2017

Aktualności
Intencją Grupy PFR i RAFAKO jest rozpoczęcie współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych. Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obsza...

26 lipca 2017