Centrum Doradztwa PFR w Chełmie rozpoczyna działalność