Podsumowanie aktywności na polskim rynku VC w trzecim kwartale 2019