Fundusze VC PFR Ventures zainwestowały pierwsze 40 mln PLN