PFR Otwarte Innowacje: w ramach programu powstało 6 funduszy VC z łącznym budżetem ok. 670 mln PLN