PFR NCBR CVC: trzeci fundusz o kapitalizacji blisko 240 mln zł