PFR przedstawia raport nt. wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w samorządzie terytorialnym