PFR przedstawia podręcznik nt. elektromobilności w transporcie publicznym