PPK to nasz wspólny sukces – podsumowanie 5-lecia programu