PFR pomaga sfinansować budowę najwyższego budynku w Poznaniu