Ponad połowa projektów OZE w formule PPA powstaje dzięki finansowaniu PFR