Umowa na budowę koszar wojskowych w Limanowej dla Wojsk Obrony Terytorialnej - podpisana