PFR udzieli GAZ-SYSTEM finansowania w kwocie 1 mld zł na projekty inwestycyjne zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski