Uczestnicy Szkoły Pionierów PFR zaczynają pracę nad innowacjami dla zdrowia i klimatu