PFR podsumował program Tarcz Finansowych PFR - skuteczna ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego pracowników i przedsiębiorstw podczas pandemii