EBI i PFR podpisały porozumienie dotyczące współpracy strategicznej