Klimaton dla Miast – pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast