PFR zainwestuje w budowę najnowocześniejszej w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów