Rozszerzona lista PKD i umorzenia subwencji – Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Tarczy Finansowej PFR 2.0