Podsumowanie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych po III etapie