Polski Fundusz Rozwoju pozyskał w sumie 2,5 mld PLN z emisji obligacji