Pierwszy dzwonek: rozpoczęcie rekrutacji do HackSQL