PFR Ventures podpisał pierwsze umowy inwestycyjne z funduszami venture capital