GPW, PFR oraz BIK, przy udziale IAiR, podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej