Akumulacja kapitału w gospodarce Polski - Raport specjalny