PFR i Miasto Limanowa inwestują w budowę koszar Wojsk Obrony Terytorialnej