Polski Fundusz Rozwoju wraz z konsorcjum funduszy inwestuje w Ferrum S.A.