Wsparcie polskich firm w ekspansji zagranicznej– strategiczna współpraca PKO Banku Polskiego i KUKE (Grupa PFR)