Rusza proces wyboru funduszy inwestycyjnych w ramach PFR Starter FIZ – funduszu funduszy finansującego innowacyjne start-upy