Europa Centralna ma potencjał stania się jednym z europejskich centrów innowacji