PFR zawarł porozumienie w celu rozwoju branży elektromobilności w Polsce