PFR i PZU przejmują od UniCredit 32,8% akcji Banku Pekao